Verificari tehnice

Verificari tehnice

In conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR (PT C1, C4,C6, C9,C12, R1, R2)

Verificari tehnice in utilizare - echipamente sub incidenta ISCIR

SC Georom Inspect Consulting este autorizată de catre ISCIR in conformitate cu PT CR4-2010 să execute verificări tehnice in utilizare pentru :

 • cazane de abur şi  cazane apa fierbinte -  reglementate de PT C1/2010
 • recipiente metalice stabile sub presiune -  reglementate de PT C4/2010
 • conducte  metalice stabile sub presiune pentru fluide -  reglementate de PTC6/2010
 • cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune -  reglementate de PT C9/2010
 • cisterne, recipiente containere si recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune -  reglementate de PT C12/2003
 • masini de ridicat-  reglementate de PT R1/2010
 • ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara - reglementate de PT R2/2010

Verificarile tehnice in utilizare se efectueaza in situatiile urmatoare:

 • dupa producerea unor  avarii/ accidente;
 • dupa efectuarea unor verificari periodice care pun in evidenta coroziuni/ deformatii  ce ar putea periclita functionarea in conditii de siguranta;
 • inainte de  repunerea in functionare a echipamentului, dupa o perioada in care acesta a fost oprit fara a se asigura conditii controlate de conservare;
 • la sfarsitul duratei de viata  a echipamentului stabilita de producator in documentatia tehnica  sau la expirarea duratei normale de functionare definita in  reglementarile aplicabile (HG 2139/2004);
 • cand documentatia tehnica lipseste sau este incompleta
 • inainte de autorizarea functionarii anumitor categorii de echipamente definite de prescriptiile ISCIR aplicabile
 • atunci cand se constata functionari anormale ale unor recipiente/ cazane (depasirea parametrilor maximi de functionare, aparitia unor deformatii ale corpului, etc);
 • cand se intentioneaza functionarea la parametri mai severi decat cei pentru care a fost autorizat initial echipamentul;

Etapele procesului de verificare tehnica in utilizare

 • intocmirea Programului de investigaţii /examinări şi avizarea acestuia de către RADTE;
 • transmiterea  programului la ISCIR pentru acceptare;
 • efectuarea tuturor examinărilor/ verificărilor şi incercărilor prevăzute de Programul acceptat (dupa caz, in prezenta reprezentantului ISCIR); se utilizeaza personal autorizat ISCIR si proceduri aprobate de ISCIR.
 • intocmirea Raportului Tehnic si avizarea de catre RADTE;
 • transmiterea Raportului la ISCIR spre acceptare;
 • transmiterea documentatiei/inregistrarilor  la client.

Nota: RADTE- personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de verificari in utilizare pentru investigatii/ examinari cu caracter tehnic. 

 • Verificari si investigatii tehnice
 • Verificari si investigatii tehnice
 • Verificari si investigatii tehnice
 • Verificari si investigatii tehnice
 • Verificari si investigatii tehnice
 • Verificari si investigatii tehnice
 • Verificari si investigatii tehnice
 • Verificari si investigatii tehnice
 • Verificari si investigatii tehnice
 • Verificari si investigatii tehnice
 • Verificari si investigatii tehnice
 • Verificari si investigatii tehnice
 • Verificari si investigatii tehnice
 • Verificari si investigatii tehnice

Related