Inspectii tehnice

Inspectii tehnice

Instalatii, echipamente, scule pentru foraj si productie

Inspectii tehnice - Echipamente din cadrul instalatiilor de foraj/ productie:

SC Georom Inspect Consulting executa inspectii tehnice ale instalatiilor/ echipamentelor de foraj/ productie in conformitate cu cerintele standardelor industriale recunoscute.

Programele de inspectie sunt constituite dintr-o combinatie de examinari vizuale, dimensionale, nedistructive (examinare cu particule magnetice/lichide penetrante/ ultrasunete /inspectie electromagnetica ) si teste (teste functionale, teste de sarcina, teste de presiune)  dupa cum este prevazut in standardele/ specificatiile aplicabile pentru categoria de inspectie efectuata. 

Executam inspectii in conformitate cu cerintele practicilor recomandate API , ale standardelor internationale recunoscute si cu cerintele specificate de producatorul echipamentelor/ instalatiilor inspectate pentru:

 • structuri  metalice  (masturi, turle, substructuri, tronsoane fixe, capre de sprijin, platforme de lucru, suporti, rampe de prăjini, poduri de tubaj etc)
 • macarale si carlige
 • geamblacuri
 • trolii si mese rotative
 • capete hidraulice
 • top drive
 • sisteme si  dispozitive de ridicare (lanturi, cabluri, chei tachelaj,inele de legatura)
 • scule de manevra: elevatori , broaşte elevator cu pene, pene , coliere, pătrati pentru masa rotativă, antrenori multidimensionali, cleşti manuali, chiolbaşi pentru elevator etc;
 • componentele garniturii de foraj: prăjini de foraj, prăjini grele, prăjini de antrenare, stabilizatori , reducţii, suvee, scule pentru instrumentaţie, tubing, burlane;
 • diverse dispozitive mecanizate utilizate in foraj;
 • instalatii de preparare si curatare noroi;
 • containere si  rastele;
 • agregate de cimentare si fisurare (inclusiv conductele si elementele de conexiune de presiune ridicata ce echipeaza aceste agregate)
 • rezervoare metalice pentru transport/ depozitare/ activitati tehnologice;
 • conducte  pentru transport produse petroliere sau gaze naturale si accesoriile  montate pe traseul conductelor (ventile, branşamente, oale de condens);

Daca la inspectiile executate sunt identificate neconformitati/ defecte, la cererea clientului, putem asigura, prin departamentul propriu de proiectare, documentatie pentru reparatii si supravegherea modului de executie a reparatiei.
Dupa finalizarea reparatiei produsul este inspectat din nou pentru confirmarea indepartarii neconformitatilor identificate.

 

 • Inspectii
 • Inspectii
 • Inspectii
 • Inspectii
 • Inspectii