Audit si controlul calitatii

Audit si controlul calitatii

Audit de secunda parte. Controlul calitatii la executia produselor (la receptie, pe fluxul de fabricatie, pentru produsul finalizat).

SC Georom Inspect Consulting  efectueaza audituri in conformitate cu cerintele standardului  ISO 19011.

In cadrul auditurilor  se colecteaza intr-o maniera sistematica informatii privind eficienta si eficacitatea   unui sistem si se identifica oportunitatile de imbunatatire.

Se emit rapoarte amanuntite care identifica , atunci cand este cazul , aspectele neconforme si necesitatea de actiuni corrective.

Auditurile pot fi executate in urmatoarele situatii:

  • atunci cand un client  doreste sa se asigure, inainte de plasarea unei comenzi ca furnizorul  detine infrastructura/ capabilitatile tehnice/ sistemele si procesele  adecvate indeplinirii cerintelor specifice sau ca standardele internationale de calitate/ securitate/ mediu  sunt adecvat implementate sau mentinute ;
  • atunci cand  un client doreste sa se asigure ca produsul/ procesul  comandat se executa in conformitate cu cerintele specificatiei de produs aplicabile ( specificatii API, standarde international/ nationale, specificatia clientului).

SC Georom Inspect Consulting  efectueaza controlul  calitatii  la receptie/ pe flux/ la final pentru materiale si produse in conformitate cu cerintele si criteriile de acceptare specificate  de client.  

Controlul calitatii se poate executa integral / bucata cu bucata sau conform schemelor de esantionare aplicabile.

Activitatile se executa cu personal si  echipamente proprii .

Se emit rapoarte  adecvate pentru confirmarea calitatii materialului/ structurii/ sistemului/ instalatiei controlate. Rapoartele pot fi elaborate conform procedurilor proprii sau conform cerintelor clientului.