Proiectare

Proiectare

Documentatie pentru executie/reparatii echipamente si instalatii. Analize si calcule de rezistenta structuri metalice, echipamente de rafinarie, conducte.

Executam prin departamentul specializat de proiectare/dezvoltare :

 • proiecte de execuţie/ modernizare/ reparaţie pentru  construcţii  metalice şi echipamente diverse din cadrul instalaţiilor de foraj si interventie (masturi, turle, substructuri,  platforme,  suporţi, rampe de prăjini, poduri de tubaj, capete hidraulice, macarale, trolii, geamblacuri, mese rotative, transmisii mecanice si hidraulice etc);
 • proiecte de execuţie/ modernizare/ reparare/ modificare de instalaţii tehnologice din domeniul de producţie sau transport gaze naturale (conducte, izolaţii / protecţii, suporţi, fitinguri etc)
 • proiecte de execuţie/ reparaţii de rezervoare sudate pentru produse petroliere;
 • proiecte  si calcule de rezistenta conducte şi echipamente pentru rafinarii si petrochimie, skiduri din parcuri de productie, conducte pentru transport produse petroliere si gaze naturale
 • analize detaliate ale sistemelor de conducte aeriene si ingropate (verificarea configuratiei traseului de conducte, suportarea sistemului de conducte, verificarea şi încadrarea în limite admisibile a încărcărilor pe racordurile echipamentelor etc., în conformitate cu standardele şi codurile europene şi/sau  americane pentru conducte şi vase sub presiune)
 • analize cu element finit ale  structurilor metalice , sistemelor de conducte, rezervoarelor etc.
 • metode si programe de verificare a comportarii conductelor de transport gaze naturale la solicitari seismice
 • analize de vibratii la utilaje dinamice (vibrodiagnoze)

In activitatea de proiectare/ dezvoltare utilizam drept referinţe standarde industriale recunoscute cum ar fi:

 • Specificaţii şi practici recomandate API : API 4F, API 8C, API 7K, API Std 620, API Std 650, API Std 653, API RP 1111, etc;.
 • Codul ASME: ASME B31.3 , ASME B 31.4, etc;
 • Reglementări naţionale in vigoare: NT 1220/2006 Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale, Prescripţii ISCIR  - PT C6, PT C10, Cod de proiectare seismic P100, etc;
 • Directive europene si standarde armonizate: Directiva 2006/42/EC Masini Industriale, Directiva 97/23/EC Echipamente sub presiune, Eurocod 1 pentru actiuni asupra structurilor (SR EN 1991 -  inclusiv normele de aplicare pentru Romania), Eurocod 8 pt. proiectarea structurilor la cutremur (SR EN 1998 -  inclusiv normele de aplicare pentru Romania), SR EN 13445, SR EN 13480, SR EN 12516 etc;

Tinerea sub control a proiectării/ dezvoltării se asigură in conformitate cu cerinţele specificate in ISO 9001 si API Q1 . Prin activitătile  de analiza, verificare si validare a proiectarii ne asiguram de conformitatea produsului proiectat cu cerintele de proiectare asa cum au fost convenite cu clientul.

 • Proiectare
 • Proiectare
 • Proiectare
 • Proiectare
 • Proiectare
 • Proiectare
 • Proiectare
 • Proiectare
 • Proiectare
 • Proiectare
 • Proiectare
 • Proiectare
 • Proiectare
 • Proiectare